Warning: Undefined array key "Open Sans" in /home/reklama/ftp/ryczywol/wp-content/themes/Nexus/epanel/custom_functions.php on line 1812

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/reklama/ftp/ryczywol/wp-content/themes/Nexus/epanel/custom_functions.php on line 1812

Warning: Undefined array key "Open Sans" in /home/reklama/ftp/ryczywol/wp-content/themes/Nexus/epanel/custom_functions.php on line 1817

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/reklama/ftp/ryczywol/wp-content/themes/Nexus/epanel/custom_functions.php on line 1817

Warning: Undefined array key "Open Sans" in /home/reklama/ftp/ryczywol/wp-content/themes/Nexus/epanel/custom_functions.php on line 1826

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/reklama/ftp/ryczywol/wp-content/themes/Nexus/epanel/custom_functions.php on line 1826

Warning: Undefined array key "Open Sans" in /home/reklama/ftp/ryczywol/wp-content/themes/Nexus/epanel/custom_functions.php on line 1812

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/reklama/ftp/ryczywol/wp-content/themes/Nexus/epanel/custom_functions.php on line 1812

Warning: Undefined array key "Open Sans" in /home/reklama/ftp/ryczywol/wp-content/themes/Nexus/epanel/custom_functions.php on line 1817

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/reklama/ftp/ryczywol/wp-content/themes/Nexus/epanel/custom_functions.php on line 1817

Warning: Undefined array key "Open Sans" in /home/reklama/ftp/ryczywol/wp-content/themes/Nexus/epanel/custom_functions.php on line 1826

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/reklama/ftp/ryczywol/wp-content/themes/Nexus/epanel/custom_functions.php on line 1826

Jakość powietrza w Ryczywole oceniana na podstawie pomiarów z Wągrowca czyli jak się pisze programy ochrony środowiska

SZTUKA DLA SZTUKI     

 

       Na ostatnim posiedzeniu Zarządu przedłożono nam do zaopiniowania Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ryczywół na lata 2017-2020 z perspektywą  na lata 2021-2024. Zleceniodawcą opracowania była Pani Wójt a wykonawcą firma Green Key z Poznania.  Pominę fakt, że konsultacje społeczne w sprawie tego „programu” wyglądały podobnie jak konsultacje dotyczące hali sportowej, ale już do tego w tej Gminie  przywykłem, bo przecież jest ona „pełna dialogu, otwartości i życzliwości”(odczułem to zwłaszcza na ostatnim zebraniu wiejskim). Zapoznałem się szczegółowo z tym dokumentem i zacząłem się szczerze martwić o stan środowiska w naszej Gminie. Moje wątpliwości przedstawiłem  kolegom z Zarządu i postanowiliśmy go poddać dodatkowej analizie i odłożyć zaopiniowanie w czasie. Poniżej przedstawiam ewidentne braki i niekonsekwencje tego zaznaczam projektu Programu. Czy którakolwiek z uwag zostanie uwzględniona ? Nie mam złudzeń…   Konsekwentnie jednak będę sygnalizował społeczeństwu, że w dziedzinie ochrony środowiska mamy znaczne zaległości i zaniechania. Dochowam też wszelkich starań by zainteresować problemami Gminy Ryczywół instytucje, które zajmują się systemowo ochroną środowiska.

Uwagi ogólne

  1. Przyjęcie Programu powinno być wstrzymane do czasu przyjęcia przez Rząd i Parlament „programu antysmogowego”.
  2. Program powinien zostać przedstawiony w przystępnej formie społeczeństwu, bo na tym polegają konsultacje społeczne. Nikt nie będzie czytał i analizował 140 stron w zaciszu UG czy siedział kilka godzin przed komputerem.

 

Uwagi szczegółowe

s.15 jak można tworzyć program bez danych z badań powietrza dotyczących Gminy Ryczywół (w Programie wykorzystano wyniki badań z Wągrowca !!!!!!!!!!!!). Czy lekarz oceniając stan pacjenta X bierze wyniki pacjenta Y i na tej podstawie przepisuje lekarstwa ? Przyjęta metodologia jest nie do przyjęcia i podważa Program w zakresie stanu jakości powietrza. Nawet przy przyjęciu przytoczonych danych z tabeli nr 7 (s.20) parametry PM 10, PM 2,5 i B(a)P w Ryczywole są przekroczone, co stanowi zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Przedsięwzięte działania – zadania przewidziane w realizacji  s. 116 – 122   w żaden sposób nie dają nadziei na poprawę tych parametrów. W jaki sposób gmina chce poprawić  jakość powietrza skoro autorzy  Projektu Programu unikają problemu „gazyfikacji”. Widać gołym okiem, że Program został dostosowany do  sugestii organu wykonawczego a nie jest systemowym rozwiązaniem problemu.

Ponadto do sprawy jakości powietrza:

  1. Wągrowiec jest zgazyfikowany a Ryczywół nie i parametry powietrza z tych dwóch miejscowości nie można uśredniać czy wykorzystywać jako analogiczne
  2. Ryczywół jest położony w zagłębieniu terenu co powoduje nasilenie zjawisk związanych z tworzeniem się smogu w okresie grzewczym (Wągrowiec nie ma tego problemu)
  3. Nie ma żadnego zapisu zapowiadającego gazyfikację gminy – jeśli pojawiają się jakieś informacje to są one pro forma, nie widać zamiaru przygotowania choćby dokumentacji – koncepcji czy rozpoczęcia rozmów w tej sprawie.
  4. W tabelce brakuje zapisu dotyczącego zlecenia i sfinansowania badania jakości powietrza w Ryczywole (zwłaszcza w okresie grzewczym) lub skierowanie prośby o wykonanie przez WIOŚ
  5. Brak Programu wsparcia dla osób zainteresowanych wymianą kotłów lub sposobu ogrzewania (powinien zostać stworzony Gminny Program wsparcia co zachęciłoby mieszkańców do inwestycji).

s. 28 brak badań poziomu hałasu na terenie Gminy Ryczywół. w tabeli na str. 117 wspomina się tylko o drodze wojewódzkiej a przecież najbardziej uciążliwa jest emisja w miejscowościach – transport ciężki i zakłady przemysłowe

s. 28 nie wymieniono wszystkich zakładów emitujących hałas (jaki był klucz doboru przedsiębiorstw ?)

s.31 brak informacji w Programie o pracach nad reaktywacją dla ruchu pasażerskiego i regularnego towarowego linii kolejowej Czarnków – Ryczywół – Rogoźno – Wagrowiec (trwają intensywne rozmowy w tej sprawie z władzami Województwa z udziałem m.in. Pani Wójt)

s.32 brak zapisów dotyczących ścieżek rowerowych – jak gmina Ryczywół chce zmniejszyć emisję spalin samochodowych skoro nie stworzyła ani nie planuje stworzyć ścieżki rowerowej ? (brak zabezpieczenia finansowego)

s.44 brak jakiegokolwiek zapisu o problemie wylewania gnojowicy na łąki – zbyt bliska odległość od rowów melioracyjnych i Flinty, niewłasciwa pora roku i temperatura.

s.46 niepełna wiedza autorów Programu na temat prowadzonych prac naukowo – badawczych co wyrażone jest w stwierdzeniu: niezadawalający poziom współpracy jednostek naukowo – badawczych z organami administracji wodnej, w tym brak przepływu informacji dotyczących realizowanych opracowań. Nie widzę w wykazie literatury pozycji: „Koncepcja lasu modelowego w zarządzaniu i ochronie różnorodności biologicznej rzek Wełny i Flinty” (Poznań 2014). Skoro dla autorów Programu analizy przeprowadzone przez wybitnych pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego i UAM w Poznaniu nie są miarodajne to jak planuje się rozwiązać poprawę jakości wody we Flincie –  w Programie określa się go jako zły (s.40). Autorzy w.w. publikacji dochowali wszelkich starań by konsultować koncepcję lasu modelowego z rolnikami i Zarządem Melioracji Wodnej. Co było więc podstawą do wyżej zacytowanego wniosku z tabeli na str.46  ????????(enigmatyczne stwierdzenie „opracowanie własne” niewiele mówi).

s.46 brak informacji o planach budowy zbiornika retencyjnego w Ryczywole (trwały rozmowy i prace w tej kwestii już wcześniej i zbiornik doskonale się wpisuje w działania ekologiczne związane z Flintą i stepowieniem Wielkopolski)

s.77 dlaczego w Planie nie zapisano stworzenia  Planu Ochrony dla Bagna Chlebowo ? – przecież to najcenniejsze dziedzictwo przyrodnicze w Gminie Ryczywół

s.108 jaki wpływ na jakość środowiska ma budowa lub remont dróg ? Skoro się buduje drogę np. Ninino – Zawady to się ingeruje w środowisko a zanieczyszczenie nie maleje bo ilość pojazdów na terenie Gminy się nie zmniejszy (ilość spalin będzie identyczna przy ewentualnie większym rozproszeniu). Śmiem twierdzić, że po remoncie dróg ilość pojazdów – zwłaszcza tranzytu między drogą krajową i wojewódzką się zwiększy co negatywnie wpłynie na środowisko.

 

Author: ryczywol

Udostępnij: