Warning: Undefined array key "Open Sans" in /home/reklama/ftp/ryczywol/wp-content/themes/Nexus/epanel/custom_functions.php on line 1812

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/reklama/ftp/ryczywol/wp-content/themes/Nexus/epanel/custom_functions.php on line 1812

Warning: Undefined array key "Open Sans" in /home/reklama/ftp/ryczywol/wp-content/themes/Nexus/epanel/custom_functions.php on line 1817

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/reklama/ftp/ryczywol/wp-content/themes/Nexus/epanel/custom_functions.php on line 1817

Warning: Undefined array key "Open Sans" in /home/reklama/ftp/ryczywol/wp-content/themes/Nexus/epanel/custom_functions.php on line 1826

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/reklama/ftp/ryczywol/wp-content/themes/Nexus/epanel/custom_functions.php on line 1826

Warning: Undefined array key "Open Sans" in /home/reklama/ftp/ryczywol/wp-content/themes/Nexus/epanel/custom_functions.php on line 1812

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/reklama/ftp/ryczywol/wp-content/themes/Nexus/epanel/custom_functions.php on line 1812

Warning: Undefined array key "Open Sans" in /home/reklama/ftp/ryczywol/wp-content/themes/Nexus/epanel/custom_functions.php on line 1817

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/reklama/ftp/ryczywol/wp-content/themes/Nexus/epanel/custom_functions.php on line 1817

Warning: Undefined array key "Open Sans" in /home/reklama/ftp/ryczywol/wp-content/themes/Nexus/epanel/custom_functions.php on line 1826

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/reklama/ftp/ryczywol/wp-content/themes/Nexus/epanel/custom_functions.php on line 1826

Zapomniana rocznica – zapomniana ulica

        Powstańcze reminiscencje 

6 stycznia kojarzymy zazwyczaj z Świętem Trzech Króli zwłaszcza od 2010r. kiedy to przywrócono dzień wolny od pracy. W Ryczywole data ta przed wojną miała jeszcze jeden istotny kontekst. W tym dniu w latach 1920-1921  odbywały się najważniejsze uroczystości związane z przejęciem w Ryczywole władzy cywilnej i wojskowej przez Polaków. 6 stycznia 1919r. od strony Chodzieży do Ryczywołu wkroczyły oddziały Powstańców Wielkopolskich. Pozwolę sobie zacytować historyka Stefana Grochowskiego: Autem tym też udali się Powstańcy tego samego dnia do Ryczywołu i tu usunęli władzę niemiecką w pamiętnym dla miasteczka dniu 6 stycznia… Nie gardzono zresztą środkami prostymi – do Ryczywołu wjechał samochód ciężarowy z napisem: Wstępujcie w szeregi powstańcze! Ryczywolanie entuzjastycznie zareagowali na wezwanie mobilizacyjne i wielu z nich zasiliło oddziały Straży Ludowej i oddziałów zbrojnych w tym. Kompanię Ryczywolską (dowódcą był Maksymilian Benkel). Ochotnicy bohatersko walczyli m.in. pod Czarnkowem i Chodzieżą, a część z nich kontynuowała szlak bojowy w Galicji Wschodniej i w wojnie polsko – bolszewickiej. Po demobilizacji utworzyli Koło Związku Powstańców Wielkopolskich (Towarzystwo Weteranów R.P.), które w porozumieniu z władzami samorządowymi ustanowiło dzień 6 stycznia świętem lokalnym, celebrowanym ze szczególną starannością. Zmieniono też nazewnictwo ulic – dawną ul. Ogrodową zastąpiła 6 stycznia. Jak obchodzono rocznicę powrotu do Macierzy ? I tu posłużę się oryginalnym planem uroczystości z 1933 r. odnalezionym w Archiwum Państwowym w Poznaniu.


Program uroczystości 5-6 stycznia 1933r.

         Z okazji przypadającej w dniu 6 stycznia 1933r. 14 letniej rocznicy powrotu naszego grodu na łono ojczyzny urządza Towarzystwo Weteranów R.P. koło Ryczywół uroczysty obchód, na który wszystkich obywateli uprzejmie zaprasza

Czwartek 5 stycznia

Msza żałobna

Złożenie kwiatów i wieńców na cmentarzu

Piątek 6 stycznia

9.15 zbiórka towarzystw przed szkołą powszechną i pochód ul. 6 –stycznia i Marszałka J. Piłsudskiego na nabożeństwo

19.30 uroczysta akademia w Sali p. Piątkowskiego

Program akademii

  1. Słowo wstępne
  2. Deklamacja „Nasz Sztandar”
  3. Śpiew „Sztandary na Kremlu”
  4. Deklamacja „Chłopskie serca”
  5. Śpiew „Warszawianka”
  6. Deklamacja „Odjazd na wojnę”
  7. Duet
  8. Przedstawienie amatorskie „Powstanie Wielkopolskie” (scenariusz Franciszek Rzepka)
  9. Duet
  10. Zabawa taneczna

          Czysty zysk (z zabawy) przeznacza się na budowę pomnika dla poległych wobec czego uprasza się o poparcie oraz wywieszenie w tym dniu sztandarów narodowych.


    Pomnik Bohaterów z lat 1914-1920 (odsłonięty w 1933 r.)


Minęło sporo lat i tradycje niepodległościowe związane z Powstaniem Wielkopolskim podtrzymują nieliczne stowarzyszenia i osoby w tym Klub Golnica  Ryczywół, którego kibice i działacze złożyli 6 stycznia 2017 r. wieniec
i zapalili znicze. Zbliża się 100 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego  – mam nadzieję, że w Ryczywole będą one obchodzone godnością i powagą, a przede wszystkim  we właściwym miejscu i właściwym czasie. Nie zdziwię się jednak jeśli delegacje samorządowe pojawią się pod obeliskiem na Rynku, bo pewnie przekorna natura człowieka znowu zwycięży historyczną prawdę i zdrowy rozsądek.

Author: ryczywol

Udostępnij: